Országos Magyar Vadászkamara (OMVK)Országos Magyar Vadászati Védegylet (OMVV)

Rólunk

Betöltöttük a 100-at

Dr. Zoltán Attila

főszerkesztő

 

Ez év, azaz 2012 novemberében befejeződött lapunk hasábjain a Nimród száz évet átívelő históriája. Hónapról hónapra követtük a múlt történéseit, felidéztük vadászmúltunk dicső vagy éppen viharos korszakait.

 

Büszkén emlékeztünk meg elődeinkről, akik szakmai hitelességükkel megalapozták a Nimród máig ható hírnevét, amelynek a megőrzése kötelességünk, és ami egyben iránymutató a jövőre nézve is. Biztató, hogy a magyar vadászat ügye jelenleg jó kezekben van, ami tágítja egy vadászújság mint médiaforrás lehetőségeit. Biztató az is, hogy béke látszik a vadászat és az erdészet, a vadászat és a természetvédelem, a vadászok és a nagyközönség között. Így több teret lehet szentelni a vadászat és vadgazdálkodás igényes bemutatásának, a magyar természeti-vadászati hagyományok ápolásának s általában a vadászati kultúrának.

Ezzel a lelki többletet is nyújtó lehetőséggel magunk is igyekszünk élni, mint ahogy mindig erre törekedtünk az elmúlt húsz év folyamán is. Vadászati és vadvédelmi tárgyú pályázatokat írtunk ki rendszeresen, de videofilm- és gyermekrajzpályázattal is színesítettük a palettát. Támogattuk természetfestő művészek, grafikusok, fotósok munkásságát, egyengettük útjukat, kiállításokat szerveztünk, bemutatkozási lehetőséget adtunk számukra. Közülük nem egy jelentős hazai és nemzetközi ismertségre tett szert. Vadászkönyv-kiadási programunk soha nem látott mértékű folyamatot indított el a vadászati tárgyú művek megjelentetése terén. Testvérlapokat is létrehoztunk, az Erdélyi Nimródot, majd öt évvel ezelőtt a Nimród Safari Magazint. Kitüntetéseket alapítottunk (vagy kezdeményeztük az alapítást) mint a Magyar Nemzeti Vadászrend, A Magyar Természeti-Vadászati Örökségért Érdemkereszt vagy a Nimród-díj. Jelentős programunk volt egy vadászati múzeum létrehozása, amelynek „levezénylésére” kiemelkedően közhasznú szervezetet hoztunk létre Magyar Vadászati Múzeum és Trófeatár Alapítvány néven. A kidolgozott tervek egy közgyűjteményként is működő természeti ismeretterjesztő, kulturális és oktatóközpont, A Természet Háza létrehozására vonatkoztak. A terv sarjadzásaként létesült a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum keretei között működő Vadászati Múzeum. Eredeti elgondolásunk pedig most valósul meg, Hatvanban állami és uniós támogatással épül a „Széchenyi Zsigmond” Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum.

Mindezek a programok csak a Nimród szerkesztőinek és szerkesztőségi dolgozóinak odaadó munkájával valósulhattak meg. Köszönet érte a legrégebb óta velem dolgozó Gyenge Lászlónak és dr. Köller Joachimnak, a nem sokkal később hozzánk csatlakozó Gellér Tibornak és a kreatív munkákat végző Ambrus Máriának aki egyben webszerkesztőnk is, a titkársági feladatokat ellátó Arany-Tóth Lászlónénak és számos külső munkatársunknak, mint Buzási Miklósnak, a lap kiváló grafikai tervezőjének, valamint Miklosovits László grafikusművésznek s a „nimródos” tudósítói hálózatunk tagjainak, közülük is a legaktívabbaknak, Szilágyi Bay Péternek és Zsoldos Barnabásnak. Köszönetemet fejezem ki az Országos Magyar Vadászati Védegyletnek, illetve vezetőinek, amiért mindvégig biztosították a jó szakmai és szervezeti hátteret a Nimród működéséhez.

Jelentős változás volt a Nimród életében, amikor néhány éve az OMVV jóvoltából a lap szerkesztése mellett a lap kiadása is a feladatunk lett, majd a kiadói szervezet vezetésével dr. Kun Editet bíztuk meg, akinek a sokoldalú tevékenysége nagyban segíti munkánkat. Külön kiemelem szoros együttműködésünket a Safari Club International Közép-magyarországi Egyesületével, annak tagjaival, különösen alapító elnökével, Hidvégi Bélával, akit az ezredforduló táján ismertünk meg, s akivel azóta is számos programban dolgozunk együtt.

Már körvonalazódnak a Nimród jövőbeni fontos feladatai. Megkezdődtek a vadászati törvény módosításának előkészületei. A javaslatok, vélemények gyűjtése, összefoglalása, rendszeres ismertetése, a kapcsolódó szakmai programok közlése, az információk hatékony terjesztése a jogalkotók munkáját is segíti. A vadászéletet nehezítő rendelkezések felszámolása folyamatban van, az ezzel kapcsolatos tájékoztatás, gyakorlati útmutatás alapvető feladatunk.

A Hungexpo ZRt. FeHoVa-kiállításainak keretei között, a Hungexpo szakembereivel, Tihanyi Klárával, Totth Fruzsinával és másokkal együttműködve, az SCI Közép-magyarországi Egyesületének közreműködésével évek óta szervezünk nagyszabású trófea-bemutatókat, újabban már szélesebb körű vadászati kiállítást, amelyet a Nimród eszközeivel a Kárpát-medence vadászainak nagy seregszemléjévé kívánunk fejleszteni, ezzel is teret adva elismert vadgazdálkodásunk eredményeinek bemutatásához.

A magyar nemzeti összefogás jó példája, hogy Erdélyben, Sepsiszentgyörgyön magyar állami és európai uniós támogatással vadászati múzeum létrehozásának előkészületei kezdődtek meg. A kiállítást Tóth Csaba, a keszthelyi vadászati múzeum vezetője tervezi, aki egyben ellátja a szakmai felügyeletet is. A Nimród a megvalósítás folyamatáról tájékoztatást ad, ezzel is elősegítve az összmagyar vadászvilág összekovácsolódását.

Bár a világ hatalmasságai nem a legjobb irányba terelik sorsunkat, bízunk benne, hogy háborúkat, forradalmakat, válságokat átvészelt Nimródunkat olvasóink hűsége, bizalma minden további megpróbáltatáson átsegíti, s az – nekivágva a következő száz évnek – továbbra is a vadászati kultúra elválaszthatatlan részeként, hagyományaink őrzőjeként, naprakészen és hatékonyan tudja szolgálni alapvető küldetését, a természetvédő, vadgondozó vadásznemzedékek tájékoztatását és nevelését.

Nem felejtjük: a múlt ismerete, elődeink tisztelete a jövőnk záloga!

 

 

NIMRÓD TÖRTÉNELEM 12 RÉSZBEN:

I. rész (szöveg)           I. rész (fotók)

II. rész (szöveg)         II. rész (fotók)

III. rész (szöveg)        III. rész (fotók)

IV. rész (szöveg)        IV. rész (fotók)

V. rész (szöveg)          V. rész (fotók)

VI. rész (szöveg)        VI. rész (fotók)

VII. rész (szöveg)      VII. rész (fotók)

VIII. rész (szöveg)     VIII. rész (fotók)

IX. rész (szöveg)         IX. rész (fotók)

X. rész (szöveg)           X. rész (fotók)

XI. rész (szöveg)        XI. rész (fotók)

XII. rész (szöveg)       XII. rész (fotók)

 

 

 

Aktuális lapszámaink

Ne maradjon le az érdekességekről!

Megrendelem