Országos Magyar Vadászkamara (OMVK)Országos Magyar Vadászati Védegylet (OMVV)

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat

A Weblapon található valamennyi dokumentum, szöveg, kép, archívum stb. a Nimród Vadászújság, illetve harmadik személyek szellemi alkotása, és így csak jogszabályi korlátok között, engedéllyel használható fel.

A Nimród Vadászújság hozzájárul a Weblapon ingyenesen közzétett saját szellemi alkotásainak átvételéhez, ha az átvevő a www.nimrod.hu domaint (a webcímre mutató linket) mint forrást feltünteti. Offline médiumban a forrásmegjelölésnek tartalmaznia kell a webcímet. Amennyiben a szövegformátumú és multimédiás (hang, képek stb.) információk sokszorosítása vagy használata előzetes engedélyhez kötött, ez az engedély semmisnek nyilvánítja a fent említett általános érvényű engedélyt és egyértelműen közli az esetleges felhasználási korlátozásokat.

A Weblapon közzétett harmadik személyekhez (azaz a Nimród Vadászújságon kívüli harmadik félhez) fűződő szellemi alkotásokat bármilyen formában felhasználni csak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseivel összhangban szabad. A törvényben meghatározott szabad felhasználás esetén kívül harmadik személyek szellemi alkotásait csak a szerző hozzájárulásával lehet közzétenni. A Weblapon közzétett harmadik fél általi publikációknál az igénylő felveheti a jogtulajdonossal a kapcsolatot. A Weblapon közzétett, a Nimród Vadászújság szellemi tulajdonát képező, illetve jogszerű használatában álló valamennyi védjegy, logo, szlogen és egyéb megjelölés a törvény védelme alatt áll. A vonatkozó jogszabályok nem ismerete nem mentesít a felelősség alól.

Aktuális lapszámaink

Ne maradjon le az érdekességekről!

Megrendelem