Országos Magyar Vadászkamara (OMVK)Országos Magyar Vadászati Védegylet (OMVV)

Jogszabályok

Változtatások léphetnek érvénybe a vadászatra vonatkozó jogszabályok számos pontjában

Az agrárium versenyképességét és helyzetét szándékozik javítani Győrffy Balázs, a NAK (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara) elnöke egy törvényjavaslat keretében. A benyújtott törvénymódosítás megváltoztatná a vadászatra (is) vonatkozó jogszabályok számos pontját.

A javaslat több modifikációt is tartalmaz, melyek az adminisztrációs terhek csökkentésével, illetve kedvezmények adásával, továbbá a rendezett piaci kapcsolatok ösztönzésével a gazdálkodók versenyképességét segítik.
– A javaslat első paragrafusa a vízgazdálkodásról szóló törvény módosítását indítványozza, mely szerint „a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15/C. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Nem kell a vízhasználónak vízkészletjárulékot fizetnie)
„l) az öntözési célú vízhasználat esetében vízjogi engedélyenként az évi 400.000 m3-t vagy vízhasználónként az általa öntözött terület után hektáronként az évi 8.000 m3-t, a halgazdálkodási és rizstermelési célú vízhasználat esetében vízjogi engedélyenként az évi 400.000 m3-t vagy hektáronként az évi 25.000 m3-t meg nem haladó vízmennyiség után,”
Azaz a módosítás a termelők által használt öntözővíz utáni vízkészletjárulékot érinti, az uniós versenytársakkal szemben lemaradásban lévő gazdálkodóink felzárkóztatása érdekében. A módosítás elsősorban a halgazdálkodást és rizstermesztést folytatók helyzetét javítaná, valamint újszerű megoldással – a hektár alapú kedvezményes vízhasználat bevezetésével – az öntözött területek bővítését is eredményezheti.

– A törvénymódosítás következő pontjában a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 10. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Önálló vadászati jog esetén a vadászati jog gyakorlásának minősül, ha a vadászatra jogosult:) „c) írásbeli megállapodás alapján, ellenérték fejében biztosítja más vadász, vadásztársaság számára meghatározott fajú és számú vad vadászatát (a továbbiakban: bérvadászat).”
3. § A Vtv. 37/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A hivatásos vadász munkaköri feladatainak ellátása, illetve vadkárelhárító vadászata során éjjellátó keresőtávcsövet is használhat.”
4. § A Vtv. 74/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) Az Országos Trófeabíráló Testület tagja továbbá azon területi vadászati hatóság elsőfokú trófeabírálati eljárásában részt nem vevő delegáltja, amelynél a felülbírálatra bemutatott trófea elsőfokú bírálatát elvégezték.”
5. §A Vtv. 93. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki: (A tájegységi fővadász szaktanácsadási feladatkörében eljárva)1„h) segítséget nyújt a vadászatra jogosultnak a vadgazdálkodási üzemtervének elkészítéséhez.”

Vagyis ezek a törvénymódosítások az önálló vadászati jog esetében pontosítaná a bérvadászat fogalmát, kimondva, hogy írásban, ellenérték megjelölésével kell arról megállapodni, egyúttal kiterjeszti a bérvadászat lehetőségét a vadásztársaságok számára is. Továbbá a javaslat feljogosítaná a hivatásos vadászokat az éjjellátó keresőtávcső használatára. Az éjjellátó
céltávcső használatának tilalmát a módosítás nem érinti, azokat továbbra sem lehetne használni. A tervezet kiterjesztené a tájegységi fővadász feladatköreit is, kimondva, hogy a vadászatra jogosultak vadgazdálkodási üzemtervének elkészítésében közre kell működniük.

– Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. Törvény módosítása 16. § (1) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 113. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) Az e törvény hatálybalépése előtt jóváhagyott körzeti erdőterv alapján az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodó kérelmére induló eljárásban állapítja meg erdőtervet.”
(2) Az Evt. 113. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(17) Ha az e törvény hatálybalépése előtt jóváhagyott körzeti erdőterv lejártáig az e törvény szerinti erdőterv nem kerül meghatározásra, akkor az új erdőterv jogerőre emelkedéséig
a) a korábbi erdőterv érvényessége fennmarad, vagy
b) ha az erdőgazdálkodó nem rendelkezett erdőtervvel, az erdőtervet az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodó kérelmére állapítja meg.”
(3) Az Evt. 113. § (30) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a következő (31) bekezdéssel egészül ki: „(30) A 33. § (1)-(6) bekezdésben foglalt rendelkezéseket az agrárium versenyképességének javítása érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi ... törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő körzeti erdőtervezésekre is alkalmazni kell.
(31) Az erdészeti hatóság a módosító törvény hatálybalépését megelőzően az erdőtervekben meghatározott, illetve az Adattárba – a körzeti erdőtervek átvezetése, vagy más eljárás során – bejegyzett erdőgazdálkodási korlátozásokat

a) az erdőterv (13) bekezdés, a (17) bekezdés b) pontja, valamint a (30) bekezdés alapján történő kiadása során,
b) az erdőterv új erdőgazdálkodó részére történő kiadása során,
c) az erdőterv – akár kifejezetten e célból kezdeményezett – módosítása során, vagy
d) a soron következő körzeti erdőtervezés során felülvizsgálja, és a hatályos szabályozásnak megfelelően módosítja.”

Tehát, az erdőről, az erdő védelméről és erdőgazdálkodásról szóló törvény átalakítása egyértelművé teszi, hogy az erdőtörvény módosított rendelkezéseit a folyamatban levő körzeti erdőtervezésekre is alkalmazni kell. A javaslat azt is rögzíti, hogy a körzeti erdőterveket az új törvényi rendelkezésekkel folyamatosan összhangba kell hozni.

– A módosítás a vadászjegyek adminisztrációját is egyszerűsítené. Eleddig a vadászjegyet a kamara öt évre állította ki, évenkénti érvényesítéssel. A módosító javaslat kikerülné az ötéves megkötést, mondván „adminisztratív jellegű könnyítést is jelent, hogy a vadászjegy a jövőben visszavonásig kerül kiállításra, az évenkénti érvényesítési kötelezettség megtartásával.

<< Vissza a cikkekhez

Aktuális lapszámaink

Ne maradjon le az érdekességekről!

Megrendelem